Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn toimivuus (Jyri Paasonen)

Saatavuus: Varastossa

9,90 €
  • Ilmestymisvuosi : 03/2018
  • Kirjailija :
  • Kustantaja : Jyri Paasonen
  • ISBN : 9789529333417
  • Sidosasu : Kovakantinen

Kuvaus

Lisätiedot

Perinteisiä turvallisuusviranomaisten tehtäviä ulkoistetaan eri puolella maailmaa. Ulkoistaminen on herättänyt keskustelua siitä, heikkeneekö valtion suvereniteetti, kun julkisen vallan tehtäviä alkavat hoitaa entistä enemmän yksityiset toimijat. Yksityisen turvallisuusalan ja turvallisuusviranomaisten rajanveto on hämärtynyt, minkä myötä käydään keskustelua myös siitä, miten yksityinen turvallisuusala toimii ja kuinka sitä tulee valvoa. Yksityisen turvallisuusalan kasvun myötä valtiot ovat joutuneet kehittämään ja uudistamaan toimialan sääntelyä.

Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn kokonaisuudistus on parhaillaan vireillä Suomessa. Lainsäädäntöhankkeen yhteydessä niin yksityisen turvallisuusalan kuin turvallisuusviranomaisten toimintaa ja roolia voidaan tarkastella kokonaisuutena ja arvioida kriittisesti tieteellisen tiedon pohjalta. Yksityistä turvallisuusalaa koskevassa keskustelussa on ollut tyypillistä, ettei toimialasta ole ollut saatavilla tarpeeksi luotettavaa tieteellistä tietoa. Esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan vähäinen oikeustieteellinen tutkimus on johtanut lainsäädäntöä kehittäessä päätöksiin, joissa toimialan erityistä luonnetta ja sääntelyn vaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan tarpeeksi kattavasti. 

Tämän teoksen tavoitteena on analysoida viiden tutkimuksen kautta yksityisen turvallisuusalan sääntelyn nykytilaa ja kehittämistarpeita Suomessa. Teoksessa tarkastellaan yksityistä turvallisuusalaa toimialana ja sääntelykohteena tuoden esille nykysääntelyn keskeiset ongelmat. Teoksessa vedetään myös yhteen tutkimuksien tuloksia. Lisäksi teoksessa tarkastellaan vireillä olevaa yksityisen turvallisuusalan lakiuudistuksien valmistelua hyvän lainvalmistelun periaatteiden näkökulmasta ja lainvalmistelijan esittämiä keskeisiä ehdotuksia, tehdään kokoavia johtopäätöksiä säädösehdotuksen laadusta sekä annetaan toimenpidesuosituksia lainsäätäjälle. 

Jyri Paasonen toimii Suomenlinnan hoitokunnassa turvallisuusasiantuntijana. Teos on hänen väitöskirjansa. 

Kommentit