Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Store Solutions Finland Oy

Gummeruksenkatu 9 B 9
40100 Jyväskylä

puhelin 046 935 0782

Y-tunnus: 2734321-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Marko Filenius
sähköposti: info@storesolutions.fi

Rekisterin nimi: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Lue lisää evästekäytännöstä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen ja rekisteröinti
- laskutus, maksujen valvonta ja perintä
- asiakaskilpailujen järjestäminen
- osoitteenmuutosten kirjaaminen
- Store Solutions Finlandin ja sen sisältö-/yhteistyökumppaneiden sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tavaroiden ja palvelujen tuotetiedotus
- asiakkaiden osto- ja maksukäyttäytymisen seuranta ja analysointi
- suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen
- markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- asiakastiedot: nimi, asiakasnumero, yhteystiedot yhteydenottoa varten, arvo tai ammatti, sukupuoli, asiakkaan ilmoittamat kiinnostusalueet, suoramarkkinoinnin kieltokoodit - tilaustiedot: tuote- ja tilaustiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksun suoritus-, maksutapa- ja velkatiedot, perintätiedot, peruutustiedot, tarjonnan kielto- ja rajoituskoodit, verkkopalvelussa tarvittavat tiedot
- rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kirjojen ja muiden tuotteiden tilaajat ovat Store Solutions Finlandin asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Store Solutions Finlandilla ja sen sisältö-/yhteistyökumppaneilla sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Tiedot luovutetaan teknisenä tallenteena. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta hänen suostumuksellaan ja hänen tilauksistaan. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen henkilörekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.

Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään IT-pohjaisessa järjestelmässä, joka on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Store Solutions Finlandia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Sivuston käyttöehtoja on muutettu viimeksi 5.4.2016.

 

PÄIVITETTY 5.4.2016 MF